Femto.pl - portal fizyki, techniki i chemiiSerwis w budowie - przepraszamy!Nanotechnologia


Femtotechnologia


Fizyka jądrowa


Fizyka kwantowa


Astrofizyka


Astronomia


Chemia


Technika


femto@femto.pl

Femto - przedrostek stosowany łącznie z jednostkami miary (zgodny z układem SI); oznacza mnożnik 10-15, czyli 0,000000000000001 (jeden przez biliard). Nazwa femto pochodzi od duńskiego femten czyli piętnaście.
Dla przykładu średnica protonu to ok. 1,6 fm. Często skrót fm jest używany w fizyce jądrowej również jako skrót jednostki o nazwie Fermi równej dokładnie 1 femtometrowi. Femtosekunda (fs) to jednostka używana m.in. w spektroskopii (np. femtosekundowa spektroskopia laserowa). W użyciu pojawia się również pojęcie femtotechnologia (femtotechnology) na okreslenie techniki (technologii) manipulowania składnikami jądra atomowego. Femtogram (fg) to jednostka masy używana w biochemii przy liczeniu masowej zawartości niektórych substancji i enzymów w pojedynczej komórce; w tym kontkeście pojawia się również jednostka ilości femtomol (fmol).
          Naukowcy wykorzystują galinstan (ciekły metal) by wykonać femtostrzykawkę (ang. femtosyringe), wykorzystując zjawisko ekspansji termicznej ciekłego metalu.
Portal zrzeszony w webringu stron naukowych SCI.PL